OZE - energa

Idź do spisu treści

Menu główne:


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Absolwent tej specjalności posiada bardzo szeroką wiedzę oraz potencjał intelektualno - techniczny do rozwiązywania problemów z zakresu energetyki niekonwencjonalnej, w tym: techniki solarnej, aeroenergetyki, geoenergetyki, małej energetyki wodnej oraz w zakresie pomp ciepła. Podstawy wiedzy absolwenta obejmuje także wiadomości dotyczące: sposobów podnoszenia efektywności układów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), metod planowania i zarządzania systemów OZE, projektowania, budowy i eksploatacji instalacji energetycznych, sposobów wykonywania badań takich instalacji itp.


   W ramach specjalności Odnawialne Źródła Energii realizowanej na kierunku ENERGETYKA prowadzone są zajęcia w następującym zakresie:
  • wykorzystanie energii wiatru,
  • wykorzystanie energii wody w systemach małej energetyki wodnej (MEW) oraz hydroenergetyki przemysłowej,
  • wykorzystanie energii słońca w pasywnych, aktywnych oraz mieszanych układach solarnych,
  • wykorzystanie energii słońca w konewersji na energię elektryczną,
  • wykorzystanie energii wiatru i słońca w systemach grzewczych z powietrznymi pompami ciepła,
  • wykorzystanie energii geotrmalnej w systemach grzewczych z grunowymi pompami ciepła,
  • ekologicznej konwersji energii w konwencjonalnych urządzeniach energetycznych,
  • przydatności energetycznej biopaliw stałych, ciekłych oraz gazowych.
Kierownik specjalności:

prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski
tel. (94) 34 78 228
e-mail: krzysztof.dutkowski@tu.koszalin.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego